Få mere tid til det vigtige

Mange mennesker fylder deres hverdag med arbejde, der i sidste ende hverken gavner samfundet eller dem selv. Tendensen er især i de sidste par år opstået gennem mere kontorarbejde og et stigende antal af unødvendige konsulentstillinger. Fænomenet kaldes for “pseudo-arbejde” og kan defineres ved, at arbejdet ikke ville blive savnet, hvis det ikke blev udført. Ofte kendetegnes pseudo-arbejde ved, at man ikke selv kan se meningen med ens arbejde eller måske har svært ved at forklare, hvad det går ud på, til andre.  Man kan stille sig selv spørgsmålet, om man rent faktisk er med til at gøre en forskel ved at udføre arbejdet. Gør arbejdet en glad? Eller giver det bare gode penge?

Hvad gør dig glad?

Især i disse corona-tider bliver det for mange mennesker tydeligt, om deres arbejde har en større værdi i samfundet. Her under den delvise nedlukning af samfundet er der meget tid til at reflektere over livet. Nu er den bedste tid til at mærke godt efter i sig selv og måske justere lidt på sit liv og de forventninger, man har til det og sig selv. Det er en oplagt tid til at tænke over sine prioriteter og måske komme til den erkendelse, at noget skal forandre sig. Der skal være mere kvalitetstid med familien, mere frisk luft og en større mening i arbejdet. Det kan i realiteten selvfølgelig være svært at kunne nå det hele i hverdagen, men forskellige metoder kan gøre det nemmere at opnå sit mål om mere overskud. For eksempel kan man i fremtiden kombinere sit ønske om at lave mere næringsrig mad med familien i en tidspresset hverdag ved at abonnere på en form for måltidskasse. Dette kan forenkle hverdagen ved at spare på indkøbsturen, mens det stadigvæk giver mulighed for at kunne eksperimentere i køkkenet. Én ting er i hvert fald sikkert; hverdagen efter corona vil se anderledes ud, end den gjorde før. Men det behøver ikke nødvendigvis at være en dårlig ting – måske det kan give plads til nye tanker.